רשימת יצירות (זמנית)

דף זה טרם עוצב. בקרוב נכניס בו שיפורים, אבל רצינו שבינתיים תוכלו לגשת ליצירות עצמן.

 1. שבועי שבועות / דוד פרישמן
 2. שבע שנים טובות / תרצה אתר
 3. שבעה שחקים / שלמה אבן גבירול
 4. שברו את הכלים / דן אלמגור
 5. שבת בבוקר / תרצה אתר
 6. שבת בקבוצה / לוי בן-אמתי
 7. שבת המלכה / חיים נחמן ביאליק
 8. שבת ויום-ראשון / אהרן אמיר
 9. שבת ישראלית / אהרן אמיר
 10. שגעון אדנות / אהרן אמיר
 11. שדה הקטל / דן אלמגור
 12. שדוד חומר אני הומה בכעסי / שלום בן יוסף שבזי
 13. שדות שבעמק / לוי בן-אמתי
 14. שה / חיים נחמן ביאליק
 15. שוא אעירה המיתרים / אורי ניסן גנסין
 16. שוא, מבשר דרור ומשורר / אורי ניסן גנסין
 17. שוב, אל הסתיו / תרצה אתר
 18. שובה שביתנו / שמעון בן צמח דוּרָאן
 19. שובך / חיים נחמן ביאליק
 20. שוכב עלי / שלמה אבן גבירול
 21. שוכני בתי חומר / שלמה אבן גבירול
 22. שולי שמים / יחיאל מַר
 23. שולמית / מתתיהו שוהם
 24. שומר החומות / דן אלמגור
 25. שומרת יבם (המשך) / יהודה ליב גורדון
 26. שור לבבי / וידל בנבנשתי
 27. שור קוני דלות גברת / שלום בן יוסף שבזי
 28. שושנה בודדה / שמואל ליב גורדון
 29. שושנה בוכיה / טוביה בן משה כץ
 30. שושנה וזבוב-רקמה / מרדכי צבי מאנה
 31. שושנת פלאים ברוכת-אל / שאול טשרניחובסקי
 32. שחה נפשי / חיים נחמן ביאליק
 33. שחי לאל יחידה / שלמה אבן גבירול
 34. שחיקה / אידה צורית
 35. שחר אבקשך / שלמה אבן גבירול
 36. שחר אהלל צורי ואעיר כל נרדם / שלום בן יוסף שבזי
 37. שחר עלה / שלמה אבן גבירול
 38. שחתי לעפרה נסעה / משה בן יעקב אבן עזרא
 39. שי / רחל בלובשטיין
 40. שיבה / רחל בלובשטיין
 41. שיבת ציון / אריה סיון
 42. שיבתך עלי / יחיאל מַר
 43. שיח בין בת ואם / אלמוני/ת / רפאל אליעז
 44. שיח קדומים / שאול טשרניחובסקי
 45. שיכור נושא את כפיו, במנחה ההולכת לפני הגביר כמר מנשה חפץ, כי בלילה ההוא על שם הפוּר, אחרי אכלו בצלו ואחרי שתה, וישכר ויתגל וינס ויצא החוצה ערום ויחף / אפרים לוצטו
 46. שיר אהבה / אברהם אבן עזרא
 47. שיר אהבה / יחיאל מַר
 48. שיר אהבה / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 49. שיר אהבה / רחל נגב
 50. שיר אחרון / רחל לוצאטו מורפורגו
 51. שיר אמרתי / יחיאל מַר
 52. שיר אסירים / אברהם רגלסון
 53. שיר בימי המבול / מאיר הלוי לטריס
 54. שיר במתנה / תרצה אתר
 55. שיר גשם / רחל שפירא
 56. שיר דברו צפיו וקול נשאו (ליעקב (בו יוסף) בן אלמעלם / יהודה הלוי
 57. שיר האהבה אשר לשאול / שאול טשרניחובסקי
 58. שיר האלמנה / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 59. שיר הגמד / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 60. שיר היין / מאיר הלוי לטריס
 61. שיר הילולים לחתונת יצחק בן שבתי מאריני עם יהודית בת מנחם איטליא / רבי משה חיים לוצאטו
 62. שיר היתומה / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 63. שיר הלולים אל הגילה / מאיר הלוי לטריס
 64. שיר הלל לחמלה / אידה צורית
 65. שיר המצורע / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 66. שיר הנערה שנעלמה בַּיַם / רחל שפירא
 67. שיר הנשמרת / תרצה אתר
 68. שיר הסיידים / דן אלמגור
 69. שיר הסכה הקטנה / שאול טשרניחובסקי
 70. שיר העבודה והמלאכה / חיים נחמן ביאליק
 71. שיר העבודה והמלאכה / חיים נחמן ביאליק
 72. שיר הקבצן / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 73. שיר השבת / דן אלמגור
 74. שיר השירים / יעקב לרנר
 75. שיר השתיָן / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 76. שיר התיקון / אברהם רגלסון
 77. שיר זהב לכבוד ישעיה רומאנין / רבי משה חיים לוצאטו
 78. שיר זהב לכבוד ישעיה רומאנין / רבי משה חיים לוצאטו
 79. שיר ידידות / אפרים לוצטו
 80. שיר ידידות / יחיאל מַר
 81. שיר ידידות / וידל בנבנשתי
 82. שיר ידידות / מאיר הלוי לטריס
 83. שיר ידידות לכבוד ישראל גדליה קזיס / רבי משה חיים לוצאטו
 84. שיר יין – לכבוד השר יצחק / יצחק אבן עזרא
 85. שיר לאמא / תרצה אתר
 86. שיר לאפריקה / רחל שפירא
 87. שיר לחתונת יצחק בן אהרן מאריני / רבי משה חיים לוצאטו
 88. שיר לחתונת יצחק בן שבתי מאריני / רבי משה חיים לוצאטו
 89. שיר לחתונת יצחק חיים ווגירה / רבי משה חיים לוצאטו
 90. שיר לחתונת מאיר בן משה עזיז / רבי משה חיים לוצאטו
 91. שיר ליד הענוגה / דן אלמגור
 92. שיר לכבוד אליה סיזאנה / רבי משה חיים לוצאטו
 93. שיר לכבוד אליה קונציליי / רבי משה חיים לוצאטו
 94. שיר לכבוד עמנואל כלבו / רבי משה חיים לוצאטו
 95. שיר לכבוד רש"י ז"ל / יוסף זליגר
 96. שיר למענֵךְ / רחל שפירא
 97. שיר לערב חג / תרצה אתר
 98. שיר מה לעשות / יחיאל מַר
 99. שיר מזמור ליום חתונה, והקול מדבר אליו בלשון איטלקי / אפרים לוצטו
 100. שיר נהי / מאיר הלוי לטריס