יצירות חדשות במאגר

שירה: רֵעִי הֲתִישָׁן?; רוֹעִי מֵרִבְעִי אֶשְׁקֹטָה; [אשר ידאג]; [אשר הולכים]; [אבוי לך]; [אלי מתי]; [אשר טבע]; [אבי מדע]; [אשר יצר]; [אלי בית]; [אני רואה זמן]; [אם יצר לך]; [אם יחפוץ]; [אין טוב]; [אדם ילוד]; [אם יעלה]; [אישים בהבלם]; [איך תערץ]; [אם תאהב את חיות]; [אחי התתמה]; [אל תאמן]; [אם תאהב נפשך כהיום]; [אצפה ימי]; [אשר תאחז]; [אלו אנוש]; [את האלהים]; [אוי לך התריב]; [אמר אליכם]; [אבכה לחפצי]; [אל תעמד]; [אמר אדני האמת]; [אם לבך לא]; [אין בין מנחם]; [אראה לך הדר]; [אין טוב לבד]; [אין בעולם לבד]; [איך תהי מאמין]; [אם ימותי]; [אחזה משטיני]; [אם האריך]; [אם תאבל נפשך]; [אם איש יחי]; [אמת כי אדמה]; [אלי אני ירא]; [אחי בינה]; [אהה רבו אשר]; [אמרר על]; [אשר ישמן בהמרות]; [אשר שבת בתוגה]; [אם תפגשך תלאה]; [אין אח לנוטר]; [אם בלבך בעד]; [אוהבך מעציבך]; [בחר בוכים לחברה]; [בעת תזכור ימי]; [בהעלותי עלי לבי]; [בצור תמצא אשר]; [בהביטך בעיני שוא]; [בשנאתך לעולמך]; [ביום ארשע ואפר]; [בכה זקנה בעודך]; [ביום אחד תמהר]; [בטבת לחרישה]; [בחי עולם בהבל]; [ביד אל אתה]; [בעת תחזה גזול]; [ביחל לבן איש]; [בריא אשר בקר]; [בינך ובין אדם]; [בגד ומרד בך]; [בלחם ושמלה די]; [בזה זמן בוגד]; [ביד אל כל]; [באין יומך]; [בהרזות בשר]; [בעלונו אדונים]; [בקשור זמן]; [גריעות יש בלב]; [גבורה לאלהים]; [גבינה קפאה]; [געה מיומך]; [גער את לבך]; [גורה חמשה בחמשה]; [גמר בראש עולם]; [גור מחמת הזמן]; [דאגה תערכנה]; [דבריך אשר תשכח]; [דבר אל שמעה]; [דבר עולם ודרכו]; [דגנך בא בחצרך]; [דעה כי אין]; [דעה כי בוערים]; [דבר נודע יביא]; [דואג מה תדאג]; [דבר אשר צוה]; [דרך זמן אם]; [דע כי לך]; [דע כי בדברך]; [הבסתר תענה]; [התבטח על זמן]; [הלשכן עד בלי]; [היש פתי כמו]; [התדאג ואשר גזר]; [הבזקונים תהי בוכה]; [היה תמים וקבל]; [הידע איש בחטאו]; [הכי אתה תאמץ]; [היום ילך וירחיק]; [הלא תביט לאויבת]; [התהיה בך כבוא]; [הנה קברי אישים]; [הן כל ימותיך]; [הנה כבר עמד]; [הם אהבוני בנערותי]; [הביט במראה וראה]; [הלא אחרית כל חי]; [התשמח לבבי או]; [היום בשבתי באהלי]; [התשוב עשות חטא]; [הבט בעת שמש]; [הזמן יעריב מרורות]; [התתעצב בהרחק]; [הנה בפח מעותי]; [הנה זדוני ושקרי]; [הבט אלי ראשי]; [הן אגלה לך]; [הבט שנים ואמור]; [הבול והכחש]; [ושואל על נקיים]; [ואמרתי לשח]; [ולשואל היש אחת]; [ולשח רש אני]; [ואומר לי עלי]; [ואומר אחזה שערה]; [ואלה אשר זוכים]; [ואלה אשר זוכות]; [זבדך אל בזבד]; [זנות שוחה קראוה]; [זמן סורר ומורה]; [זמן תמה ואם]; [זמן עות והשוה]; [זמן יחליף מתוק]; [זמן רע זמננו]; [זכר ימי זהר]; [זמן טוב אשר]; [זכרתם את חתת]; [זמנך לך ואין]; [זמן אדם לאדם]; [זמן דבר יום]; [חדל מאיש אשר רוח]; [חדל מאיש אשר היום]; [חדל מחטא בהתיפות]; [חיה אלף יהי]; [חלפו שערות תכלת]; [חרב למות]; [חפש ואם תוכל]; [חולה אני]; [חלק ימותיך]; [טהר מפעל דעה]; [טהר לבב התשיא]; [טמא מפעל]; [טמא לבב התזעף]; [טרפך הזמן או]; [טובה לאיש לבב]; [טלא פאת בגדו]; [ירא האל התדע]; [יקוד אש לא]; [ימי עני מעט]; [ידידי קדשו עמי]; [יהי נמצא מחלץ]; [ילוד אשה שתי]; [ידידי נכספה נפשי]; [ינסה אל בחסד]; [ידבר לך שערך]; [ישר לב וכל]; [ירוצון מלאי יד]; [ידידי הכמוני תפתו]; [יום מבלי עצב]; [יבטח כסיל עריץ]; [יהיו שעריך לכל]; [יש שנים וזה]; [יחשק בעשק איש]; [יכון לך היום]; [יש יום חשבתיו]; [יגונך יחליא]; [כבר אמרה לך]; [כמו גאה אחי]; [כמאה אם תחי]; [כבר היטיב לנפשו]; [כבר היה רכושך]; [כבר בא יום]; [כמה אשר רץ]; [כזאת יעשה האל]; [ככוכב אשר יצא]; [כל ימי איש]; [כי תשכבי נפשי]; [כבד אלהים בהונך]; [לאל על איש]; [לאמיץ נאוה לרדף]; [לכל חי קץ]; [לכל רעים יהי]; [לכל יצוק מקום]; [לכל אזרח נדידה]; [לכל נברא בעולם]; [לכל דבר בעולם]; [לאיד המת בעודו]; [לשוני את בפה]; [לבבי ערירי מצדקות]; [לכל איש אשר]; [לא כל אנוש]; [למה ימי נער]; [לו תעלי את]; [לא יש בכל]; [לא יחזה אדם]; [לין בקברך מעט]; [לפנים והיום יש]; [למה שחרים משחור]; [מלא חכמה מלא]; [מעט המה אשר]; [מידעי סבבתנו]; [מתי שכל אשר]; [מרי על רעך]; [מה לך לכנס]; [מעשים שנים לעולם]; [מנהג זמן נעוה]; [מה אדבר בקום]; [מה לך ממבא]; [מה לך אל צבי]; [מעט ישב אשר]; [מבקש דת ודין]; [מות יביאך כמו]; [מה לי ולכם]; [מה יעשה איש]; [נדבר לאנשים שברו]; [נכונה יש בלב]; [נטה אל מה]; [נסת ממות נצלת]; [נבון לב פקח]; [נדמה זמננו אשר]; [נפש יקרה תדשן]; [נעורים העמיסו]; [נזכר שאון מות]; [נפשי לצורך הללי]; [נתלה בשר]; [נאם מאמץ]; [נאם מצפה אחרית]

שמואל הנגיד

פרוזה: הוא היה גיבור; הנה, שתי ידיים נוספות; הגעתי למקום הנכון; סדין אדום; בשר מבשרו; אינדיאני בשמש; פרידה שטרן צוחקת כמו פעם; גוש אמונים ינסו היום בשש עוד פעם; תסתכל טוב, ככה הולך יהודי עם יהלום; התִכלא ציפור קולה; אהבה בקרית־שמונה; חניוק, תרביץ בחזרה!; עטוּר מצחך; ציפור מחושמלת; עובד האלילים וסוכן התנורים; הלילה נוליד ילד לאודי אדיב; השטינקר הראשון שלו; סופו של החזן ליאו לייב; אהבה בקרית־חיים; סדר שני אצל קרמשטיין; אין צדיק כבן עמרם; סמל־הדת איבד את הכיוון; אוגוסט, יקוב מתגייס; בִּרכּת הימים; יהיה בסדר, אַת לא לבד; היהודי האחרון; שום דבר כבר לא יהיה ביני ובין לאה; צבי מישור אויב־העם; ג'ואנה, כמו פרפר נדיר

מאמרים ומסות: דיוקן אמי; גורודיש: האש והעצים; דוד אבידן: זה לא קרה; בית הבובות של האצ"ל; היה היה גנוסר; בין אצ"ג לביאליק (בית ברמת גן); מקסים גילן לבדו בין כה וכה; נגה היקרה (יפו); רפי לביא: תוצרת בית; אל יבנה הגליל; יאיר גרבוז דובר עברית; אז מה היה לנו? (ערוץ 2); רוברט מקסוול: על סף הבית; עכשיו אתה רואה (צילום); אשר רוזנבלום: הבית

אדם ברוך

שירה: כל אשר לי / בטין אמיר; שמש בראש / בטין אמיר; כל הטבע ניעור / בטין אמיר; מבט / בטין אמיר; אמבט / בטין אמיר; פוגה / בטין אמיר; בתולים / בטין אמיר; סהרור / בטין אמיר; פיתוי / בטין אמיר; עדי / בטין אמיר; מן האח / בטין אמיר; ניחוח / בטין אמיר; אבקת נשיקותיה / בטין אמיר; ההד / בטין אמיר; שחר / בטין אמיר; החרק והשושנה / בטין אמיר; מדרון / בטין אמיר; הגל / בטין אמיר; שתקי / בטין אמיר; ילדך / בטין אמיר; חוקי הטבע / בטין אמיר; מדבר / בטין אמיר; קסמי שולל / בטין אמיר; מונולוג / בטין אמיר; חפצים / בטין אמיר; אקסיסטנציאליזם / בטין אמיר; סופרנובה / בטין אמיר; זכרון מגיל שש / בטין אמיר; תליון / בטין אמיר; צללים / בטין אמיר; היום שאחרי / בטין אמיר; בדידות / בטין אמיר; עולמי, החי / בטין אמיר; אורחי ליל / בטין אמיר; בתי־עולם חיים / בטין אמיר; ליל שמורים / בטין אמיר; סתיו / בטין אמיר; דומיית הטבע / בטין אמיר; מסך שלם / בטין אמיר; הפרי האסור / בטין אמיר; פחד־מוות / בטין אמיר

זכרונות ויומנים: עתות סופה / ג'יימס פין

אהרן אמיר

פרוזה: אחות קטנה; בוקר חדש; ימים של תכלת; נפנוף של מטפחת

מאמרים ומסות: במקום פתיחה: תבנית מודל ומוטיב ומה יסלח אוהב פריחת התפוזים (מסה); "מלחמה ושלום" ו"יריד ההבלים" (מחקר); היש תבנית לחיים? (מסה); היבטים ספרותיים ביצירה דוקומנטארית: על "בדד" לריצ'רד בירד; היבטים ספרותיים לרפורטאז'ה: על "רגל של בובה" ליעקב העליון; סיפור דידקטי של הידרדרות: על "לא שׂם זין" לדן בן־אמוץ; הסיפור המגמתי או הממד הדידקטי: על המשמעות העקיפה של יצירות־ספרות אחדות (תאוריה ופירוש); תבניות מצטרפות, מצטלבות, מקבילות: "לגעת במים, לגעת ברוח" לעמוס עוז; חומרים מן המקרא בספרות העברית החדשה: מיון על־פי תפקוד; תבניות בסיפורי ביאליק ובשירותיו: זווית הראייה ועמדת המספר בסיפורים ובפואמות (מחקר משווה); סיטואציה כפולה והמת־החי: בשירתו המוקדמת של אלתרמן; הלִוְיָתן והעטלף: סוגות הפואמה ו"יעקב רבינוביץ בירמות" להלקין (מחקר מפרש); המסע־שנכשל שהצליח: על "סוסעץ" ליורם קניוק; על תבניות המבנה ומוטיבים בסיפורי שופמן (מחקר); הפואנטה בתקבולת הניגודית בסיפורי שופמן (מחקר); הֶחבֵּר, הסבר וקישור מפתיעים בסיומי סיפורי שופמן; הדגמת הפרדוכס כמוטיב מבני בסיפורי שופמן (מחקר); מפתח לסיפורי שופמן: עזר למחקר; תבניות המבנה בסיפורי בורלא (מחקר); אנאטומיה של קיטש: על "מגרש השדים" לויליאם פ. בלאטי; מחרוזת של הווי: על "שכונת חאפ" לגדעון תלפז (מחקר וסקירה); הפרדוכסים שבאהבה: על "הטנגו האחרון בפאריס"; מסע־הכישלונות של הבחור הטוב: על "מציצים" לאורי זוהר; ארבע רמות משמעות בסרט "מרי פופינס" (מחקר); חניכה עצובה: על "הצגת הקולנוע האחרונה" (מחקר סוקר); רומאן חניכה ריאליסטי: קווי האפיון ותבניות הסיפור ב"הוא הלך בשדות"; משַנה שֵם משנה מזל: על "האיש בתיבה" (Rope) לאלפרד היצ'קוק; מודל המשרתת לבחינת תרגום: מודגם על "טרואילוס וקרסידה" בתרגום אהרוני; תבניות, מוטיבים, מודלים. איזכור הֶחְבֵּרי (מסה); הקדמת המחבר לספרו "מן הגורן: סוגיות ספרות: תבניות, מודלים ומוטיבים ככלי ניתוח"

ראובן קריץ

שירה: אֲקַדֵּם שִׁיר לְאֵל שׁוֹכֵן מְרוֹמוֹת; אֲשֶׁר בָּרָא יְצִירוֹתָיו אֲלֻמּוֹת; אֲשֶׁר דָּר בִּמְרוֹמוֹ; אֲשֶׁר יַחְמֹד הֱיוֹת חָשׁוּב וְרֵעַ; אֲשֶׁר יָשַׁב עֲלֵי אֵפֶר; אֲשֶׁר יִשְׁמַע רַחְשִׁי; אֲשֶׁר כִּפַּת שְׁחָקִים לוֹ עֲלִיָּה; אֲשֶׁר נָטָה וְהִרְקִיעַ שְׁחָקִים; אֲשֶׁר עוֹלֶה עֲלֵי קִירוֹת לְבָבִי; אֲשֶׁר שָׁת מַלְכוּתוֹ; אֲשֶׁר שָׁת מַרְכְּבוֹתָיו עַל עֲנָנִים; אַשְׁרֵי אֲשֶׁר עֵינָיו חֲצוֹת לֵיל נָדְדוּ; בְּאָב אֶבְכֶּה וְאֶצְעַק וַאֲקוֹנֵן; בְּאַיָּר אֶהְיֶה עָיֵף בְּחֻמּוֹ; בְּאֵלוּל אַחֲזִיק לָקוּם חֲצוֹת לֵיל; בְּטֵבֵת בָּעֲשִׂירִי בוֹ יְצוּמוּן; בְּכִסְלֵו אֶזְכְּרָה פִלְאֵי אֱלֹהִים; בְּמַרְחֶשְׁוָן יְהִי רוֹחֵשׁ לְבָבִי; בְּנֵי מִשְׂרָה קְחוּ מֶנִּי רְנָנִים; בְּנֵי עֶלְיוֹן בְּנֵי חָכְמָה בְּנֵי אִישׁ; בְּנֵי תוֹרָה הֱוִי שׁוֹקֵד לְפִתְחָם; בַּנְתִּי יְדִיד נַפְשִׁי; בְּסִיוָן הַזְּמָן פִּרְחָח לְיָמִים; בְּעֵדֶן גַּן אֱלֹהִים כָּל יְקָרָה; בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ; בְּתַמּוּז אֶהֱמֶה כַדֹּב לְפִשְׁעִי; בְּתִשְׁרִי אֶשְׂמְחָה לִקְרַאת פְּנֵי אֵל; דּוֹדִי אִם טוֹבָה תִּפְעָל; דּוֹדִי סִכְלוּת מִלֵּב הָסֵר; הֲיִפָּלֵא בְּעֵין כָּל נְדִיב הַלֵּב וְדָתוֹ; הִנֵּה יְמֵי מוֹעֵד כְּבָר הִגִּיעוּ; לוּ זוּלַת קְרוֹבַי חִסְּרוּנִי; וּמָה אוֹכֵל לְכָל מִינֵי תְבוּאוֹת; יְדִיד תִּסַּע בְּיַמִּים אוֹ בְמִדְבָּר; חֶשְׁקִי בְּךָ צַדִּיק לְרֹב צִדְקָתְךָ; יְדִידִי אִם תִּבְחַר; יְדִידִי לָךְ אֲנִי רוֹצֶה לְסַפֵּר; יוֹנָה רְאִיתִיהָ בְּתַכְלִית הַיֳּפִי; יָחִיד מְרֹמָם עַל כָּל גְּוִיָּה; לְשׁוֹנִי אֶשְׁתְּקַד הָיְתָה אֲמוּצָה

זכריה אלצ'אהרי

מילונים ולקסיקונים: לקסיקון מסחרי

שאול גורדון