רקע
האנונימוס (פייטן)
[אל תתחר פזֹ עִיזְבוּ נִיצְּכֶם]
עריכה/ההדרה: עזרא פליישר
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; תשל"ד
מוגש לציבור באדיבות: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תפ

   1אל תתחר    פזֹ      עִיזְבוּ נִיצְּכֶם2

                        עַד בּוֹא קִיצְּכֶם3

                        וְחֵילְכֶם וְיוֹעֲצֵיכֶם,4

   [24 ע"א]              וְתִפְרְצוּ פִּרְצְכֶם

5                       וְיֵעָשֶׂה כְּחֶפְצְכֶם5

                         הָנִיחוּ בְרִיבְצְכֶם6

                         כִּי לֹא אֶתֵּן נַחֲלָה בְּאַרְצְכֶם7
  1. בפזמון – דברי הקב"ה אל ישראל.  ↩

  2. ניצכם: ריבכם, משטמתכם לאדום.  ↩

  3. קיצכם: עד עת הגאולה העתידה.  ↩

  4. וחילכם ויועציכם: קשור אל ‘עד בוא’ שבטור הקודם: ועד בוא חילכם ויועציכם בימות המשיח.  ↩

  5. ותפרצו… ככחפצכם: לפי שרק אז תפרצו פרץ (בר' לח:כט), וייעשה כרצונכם; רוצה לומר, רק אז תיכבש אדום לפניכם.  ↩

  6. הניחו בריבצכם: נוחו, הישארו במקומכם, במחנכם.  ↩

  7. כי… בארצכם: על־פי דב' ב:ה; ורוצה לומר: כי לא אתן (מאדום) נחלה (לכם) בארצכם.  ↩

המלצות קוראים
תגיות