רקע
האנונימוס (פייטן)
[בַּמְּרֵעִים אַל תִּתְחַר]
עריכה/ההדרה: עזרא פליישר
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; תשל"ד
מוגש לציבור באדיבות: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רפא

      בַּמְּרֵעִים אַל תִּתְחַר1

      וּבָם אַפְּךָ יִחַר

      וְלִבָּם יְהִי סְחַרְחַר,2

      וְנִשְׁקָפָה כְּמוֹ שָׁחַר3

5     אֶרֶץ טוֹבָה4 תִסְחַר5

      וּמִכָּל מִיבְחָר

      אַהֲרֹן וּבָנָיו נִיבְחָר

      כִּי אַשְׁרֵי תְקָרֵב וְתִבְחַר6


בב 2 ייחד 3 ולבם יהיה סחרחר] ליתא 5 תבחר  1. במרעים אל תתחר: על־פי תה‘ לז:א ומש’ כד:יט: ‘אל תתחר במרעים’.  ↩

  2. ולבם יהי סחרחר: על־פי תה' לח:יא.  ↩

  3. ונשקפה כמו שחר: כינוי לכנסת־ישראל, על־פי שה"ש ו:י.  ↩

  4. ארץ טובה: ארץ־ישראל.  ↩

  5. תסחר: השווה בר' לד:י, ועוד.  ↩

  6. אשרי… ותבחר: תה' סה:ה.  ↩

המלצות קוראים
תגיות