לוגו
[מושל ארץ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קנב

   מושל ארץ    הִקְשׁוּ ע̇ורֶף1

                 וְלֹא אָבוּ לְהָרֵף2

                 כְּקַיִץ מוּל ח̇ורֶף3

                 וְעוֹבְדֵי תֶרֶף4

5                שָׂמוּ לְחֶרֶף5

                 הַכְּפִירִים שׁוֹאֲגִים לַטָּרֶף6  1. הקשו עורף: יהודה ויוסף.  ↩

  2. להרף: להרפות זה מזה.  ↩

  3. כקיץ מול חורף: מנוגדים זה לזה בקיצוניות.  ↩

  4. ועובדי תרף: ואת עובדי התרפים והאלילים, רוצה לומר, את המצרים.  ↩

  5. לחרף: לחרפה.  ↩

  6. הכפירים… לטרף: תה' קד:כא; וכאן כינוי לשני האחים.  ↩