רקע
אורי קיסרי
xמוגש ברשות פרסום [?]
lפרוזה
פרטי מהדורת מקור: תל אביב: עם עובד; תשל"ה 1975

שלושה הם

שלכל אורך השנים והעתים

עודדוני להעלות ולכתוב בספר את

הזכרונות ליום מחר.

כך נתונה תודתי

לישעיה אברך

לחיים תורן

לרפאל בשן


א.ק.

המלצות קוראים
תגיות