_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

[עוללות]

אורי ניסן גנסין

לתוכן הענינים

 

[– – – –] פאטשעפ (פלך טשרניגוב) – הנוכל המכנה עצמו בשם יעקב לנדא, בנו של הרב המו"צ בפטרבורג רי"ז לנדא ז"ל (עיין "המליץ" נומר 165 ע"מ), סר ביום כ"ג אדר לעירנו ויכנה א"ע [את עצמו] בשם שמואל לאנדא בן הרה"ג לאנדא חתן הג' גינצבורג מראהצעוו וב"א של הרבה רי"ז לנדא מפ"ב, מחבר ספר "בית יעקב", "שביל יעקב", נין ונכד להגאון בעל נודע ביהודה, והדביק מודעות בבתי-כנסיות, כי יתאסף העם לשמוע אל ההספד אשר ישא על מות הגאון ריא"ס זצ"ל. אולם הרב דפה ר' העשיך נטע, בראותו את האיש ואת שיחו, כי הוא מתחסד בחגורתו אשר במתניו וגם מתפאר במגבעתו אשר בראשו, לא האמין באיש ההוא ויחל לחקור ולדרוש אותו: מה מעשהו ואָנה פניו מועדות, אך הוא אמר כי הוא נוסע קִיוֹבָה עפ"י מכתב הקריאה מהגביר בראדסקי, לשבת שם על כסא הרבנות. רבנו שאלוֹ איה המכתב מהג' ב. [ברודסקי] ואיה הם הספרים אשר בהם יתפאר. על השאלות האלה ענה עזות, כי לא להחקר ולהדרש אותו בא הֵנה. אז שלח הרב תכף מכתב להג' אוטעווסקי בבריאנסק, אשר משם הוא בא, ובאותו יום קיבל תשובה כי ברח משם יען הכירוהו כי הוא הנוֹכל הנזכר שכּנָה א"ע בשנה שעברה בשם יעקב לנדא. בהוודע תרמיתו לא התמהמה הנוֹכל גם פה וישם לדרך פעמיו. ולמען לא יחרֹך רמִיה צֵידו ולא יוליך שולל את אחינו ב"י בערים אחרות, הנני לסמן סימניו: קומתו ממוצעת, שנותיו כבן חמשים, מראה פניו כהה שחרחר, זקנו ושערות ראשו  שחורים, רק זעיר שם שיבה זרקה בם.                                                                                                           

א.נ. גנעסין

                                                                                                                            ("המליץ" תרנ"ו)

 

לתוכן הענינים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה