1. אבון
 2. ויקטור אבורטין
 3. בן אביגדור
 4. שלמה אביגדורי
 5. יוסף אבן אביתור
 6. יהודה אבן בלעם
 7. שלמה אבן שושן
 8. שלמה אבן-אלמעלם
 9. בן אברהם
 10. ישעיהו אברך
 11. גרייס אגילר
 12. יוסף אגסי
 13. אנדרה אדי
 14. יהודה ליב הלוי אדל
 15. יוסף אהרונוביץ
 16. אריה אהרוני
 17. צפורה אהרנוביץ
 18. אהרן אהרנסון
 19. אלכסנדר אהרנסון
 20. מרדכי אהרנפרייז
 21. אובידיוס
 22. סיגביורן אובסטפלדר
 23. נ' אוגניוב
 24. רפאל אוחנה
 25. משה יעקב בן דוד אוטולנגי
 26. קורנל אוייסקי
 27. פסח אוירבך
 28. מרים אולינובר
 29. יצחק אונא
 30. חיים יעקב בן ברוך אונגר
 31. ג'יין אוסטן
 32. מנחם אוסישקין
 33. ישראל אוסמן
 34. אוריאל אופק
 35. בינה אופק
 36. צבי אור־חוף
 37. יעקב אורלנד
 38. יוסף אורן
 39. משה אורנשטיין
 40. מרדכי אזרחי (קרישבסקי)
 41. אנה אחמטובה
 42. יהושע אטלס
 43. משה אטר (אטינגר)
 44. אברהם אידלסון
 45. אהרן הלוי איזגור
 46. אלכסנדר איזמאילוב
 47. בן־ציון אייזנשטט
 48. יעקב אייכנבוים
 49. מנחם מנדל איילבום
 50. קונרד אייקן
 51. אליעזר יצחק אילנאה
 52. נפתלי הרץ אימבר
 53. שמואל יעקב אימבר
 54. איסר יוסף אינהורן
 55. איסופוס
 56. יעקב איצקוביץ
 57. אוואריסט איק
 58. אל-חרירי
 59. זאב אלבלינגר
 60. נגה אלבלך
 61. נחמיה אלוני
 62. יהודה אלחריזי
 63. משה אלטבאואר
 64. בנימין אליאב
 65. רחל אליאור
 66. דנטה אליגיירי
 67. נתן אליהשווילי
 68. ג'ורג' אליוט
 69. רפאל אליעז
 70. ישראל אלירז
 71. אלישבע
 72. דן אלמגור
 73. אלמוני/ת
 74. בנציון בן ירמיהו עקיבא אלפס
 75. גדליה אלקושי
 76. יעקב הלל אלקינד
 77. משה אבן אלתקאנה
 78. נתן אלתרמן
 79. רוברט אמויאל
 80. אדמונדו דה אמיצ'יס
 81. אהרן אמיר
 82. ראלף וולדו אמרסון
 83. מרדכי אמתי
 84. שלמה אנ-סקי
 85. אנאקראון
 86. הנס כריסטיאן אנדרסן
 87. האנונימוס (פייטן)
 88. רבקה ליפא אניקסטר
 89. זלמן יצחק אנכי
 90. אינוקנטי אננסקי
 91. משה מאיר אסטרינסקי
 92. דוד אסף
 93. יהודה אפל
 94. אפלטון
 95. ישראל אפרת
 96. יצחק אפשטיין
 97. זלמן אפשטין
 98. פטרוניוס ארביטר
 99. צבי ארד
 100. ז'וזה מריה דה ארדיה