רקע
מרדכי אמתי
מרדכי אמתי (1914‏-1993)
סופר עברי, סופר ילדים, מתרגם ועורך. מחייה ההגדה של פסח בצורתה החילונית
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
t שירה

 

עלילות קפסון בן-חיל

ירושלים: ר' מס, 1939

מרבד הקסמים (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: מ' ניומן, תשט"ז

פיוטו של שבוע: רמזים בחרוזים, בשולי העתון אחוזים … (אישור פרסום: 2064)

מרחביה: ספרית פועלים, (1964)

אצלנו

מרחביה: ספרית פועלים, תשי"ג (אישור פרסום: 2064)

התרמיל הירק .[זמר]. (אישור פרסום: 2064)

1971

l פרוזה

 

בעמק מספרים: (איך נבנתה שריד)

ירושלים: ר' מס, תש"ג

עמק, עמק …: קטעי הוי (אישור פרסום: 2064)

מרחביה: ספרית פועלים ההנהלה העליונה של הסתדרות-העולמית השומר הצעיר, 1945

בתחומיו של העמק (אישור פרסום: 2064)

ירושלים: הוצאת המחלקה לנוער של קרן היסוד: על-ידי הוצאת ליאון המדפיס, תל-אביב, תש"ז

בין-ערביים: רומאן (אישור פרסום: 2064)

מרחביה: ספרית פועלים, (תשכ"ג)

סיפורי סתיו (אישור פרסום: 2064)

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ח

סיפורים קרובים מילדות רחוקה (אישור פרסום: 2064)

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"א

צריך לדעת איפה ללחץ (אישור פרסום: 2064)

תל-אביב: ספרית פועלים, (תשל"א)

צוואתו של ד"ר טוריה: סיפורים (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: ספרית פועלים, תשל"ד

האשמורת השלישית: סיפורים (אישור פרסום: 2064)

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ו

דרכו האחרונה של יאנוש קורצ’אק: פואימה בפרוזה / אהרון צייטלין; מיידיש (אישור פרסום: 2064)

לוחמי הגיטאות: בית לוחמי הגיטאות, תש"ן 1989

מרדכי אמיתי (וורהפט): 8 יוני 1914 - 18 יוני 1993 (אישור פרסום: אחרי 2064)

קיבוץ שריד: המשפחה, 1994

k מחזות

 

אגדת ירחי השנה: אופרה לילדים בשתי מערכות / מוסיקה: יזהר ירון (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - הועד הפועל - מרכז לתרבות ולחינוך - אגוד בימות החובבים, שנת ההוצאה לא ידועה

a מאמרים ומסות

 

אנשי-יחד: (רשימות הווי) (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: על המשמר - עתון יומי, תשי"ז

v עיון

 

אנו אוספים בולים: ספר קריאה ולימוד על בולים, דואר ומכתבים / ליקטו וערכו ריקל לב, צ' זוהר (אישור פרסום: 2064?)

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1951)

הגדה של פסח / מצוירת בידי משה פרופס (אישור פרסום: 2064?)

ת“א =תל אביב: המחלקה לתרבות והסברה של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשי”ח 1958

יחד: שיחות על הקיבוץ (אישור פרסום: 2064)

מרחביה: ספרית פועלים, (1959)

חד-גדיא וגדו: (מוטיבים ספרותיים) (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: המנורה, תשל"ד

s יצירות מתורגמות

 

מזמור ליום: שירים (אישור פרסום: 2064)

מרחביה: דפוס השומר הצעיר, 1957

אחי גבורי התהלה: המחזה (תקציר) ב-3 מערכות (7 תמונות) על פי ספרו של הוברד פאסט /

עם שולמית בתדורי (אישור פרסום: 2074) תל-אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל - מרכז לתרבות ולחינוך - המחלקה לאמנות ולספרות - המדור לבמאות, תשי"-

העירה בוערת: [שירים]; מיידיש (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: מורשת: וספרית פועלים, תשכ"ז

משירי המגלה / איציק מנגר; מיידיש (אישור פרסום: 2064)

מרחביה: ספרית פועלים, (1969)

רחב: רומן היסטורי מימי כיבוש יריחו / שמואל איזבאן; מאידיש (אישור פרסום: 2067)

תל-אביב: עם הספר, 1971

לבנה אדמה על גג מכסיף / איציק מנגר; מיידיש (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: המנורה, תשל"ה

בדרך חזרה: רומן / ד' זאקאליק (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: המנורה, תשל"ו

רוחות / מנוחה ראם; מיידיש (אישור פרסום: 2064?)

תל אביב: ספרית פועלים, (תשל"ז)

… שני סיפורים / שפיגל ישעיהו; מיידיש (אישור פרסום: 2064)

תל אביב: ישראל בוך, תשל"ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אמתי

הקלידו

  • אופיר בלייכר

הגיהו

  • שלי אוקמן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אמתי

הקלידו

  • אופיר בלייכר

הגיהו

  • שלי אוקמן