רקע
שלמה פפנהיים
שלמה פפנהיים (1740‏-1814)
בלשן ומשורר עברי, מן המתונים שבאנשי תנועת ההשכלה.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
l פרוזה

 

אגדת ארבע כוסות

ווארשא: נ.ה. הערצאג, א’מ’ר’ת' [תרמ"א

v עיון

 

ספר יריעת שלמה: והוא באור על שמות נרדפים שבלשון עברי

דיהרנפורט: בדפוס יחיאל מיכל מייא, ויה’י כ’כ’ל’ו’ת ש’ל’מ’ה' ל’ב’נ’ו’ת את ביתו [תקמ"ד]-תקצ"א 1831

חומר ביד היוצר: באור פזמון כי הנה כחמר על פי כונה גנוזה

זיטאמיר: בדפוס י.מ. באקשט, תקס פלגא עלי ופלגא עלך [תרכ"ח] 1868

ספר חשק שלמה - שרשים: מילון מעמיק של לשון הקודש

שעלבים: מכון שלמה אומן שע“י ישיבת שעלבים, תשע”ח

מאמר גאולת מצרים ומצות תפלין

ברעסלויא: ליב זולצבאך, תקע"ה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה פפנהיים

הקלידו

  • רבקה קולבינגר

הגיהו

  • שלי אוקמן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה פפנהיים

הקלידו

  • רבקה קולבינגר

הגיהו

  • שלי אוקמן