רקע
יצחק קצנלסון
יצחק קצנלסון (1885‏-1944)
מחנך ומשורר יהודי-פולני, זכה לכינוי "מקונן השואה".
יצירות שהועלו למאגר: 2 יצירות
t שירה

כתבים

בית לוחמי הגטאות: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב

כרך 1: סיפורים ומסות.

כרך 2: מחזות.

כרך 3: מחזות תנ"כיים: הנביא, אמנון. ‬

כרך 4: מעינות : 1903–1937 : מבחר שירים. ‬

כרך 5: כתבים אחרונים - בגיטו וארשה ובמחנה ויטל.

בגבולות ליטא: פואימה

ורשה: ספרות, (תרס"ט).

בין חיות ועופות: ספר קטן אך מלא ברכה לבתי ספר ולבתי משפחה

ורשה: האחים לוין אפשתין, [תרפ-?].

בשדה: שירים

(ורדה: ספרות, [תר"ע].

גילו הגלילים

(תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1977.)

דמדומים: שירים

ורשה: תושיה, תר"ע. ‬‫בתוך: ביבליותיקה גדולה ; שנה א, מס’ ח/ט, כח/כט ‬

חיות הבית: שירים

ורשה: ספרות, [תרע"-].

חיות המדבר: שירים

ורדה: ספרות, [תרע"-].

יש לי שיר: לילדי ישראל: הלוית ספור חייו של המשורר, תיורים ותוים

מכרינו: שירים

(ורשה: ספרות, [תרע"ח?).

מסע במדבר: שירים

חרוזי יצחק קצנלסון; איורי כספרי; (ורשה : ספרות, [תר"פ]. ‬

שירים: בשלושה כרכים

לודז', חובבי שירה, תרצ"ח; [הציורים מעשי ידי חנוך בארצ’ינסקי].

כרך א - רוחות בוקר – דמדומים – בני הרים.

כרך ב - אלם – עם האורות והצללים – שמונה עשרה.

כרך ג - שלכת – מעינות – הוי.

l פרוזה

בחלום ובהקיץ: סיפורים לילדים

מהתלות: קובץ התולים מצויר, ערוך בשפה קלה ונוחה לילדים

ורשה: האור, (1921).

מחמדים: קובץ סיפורים, שירים, אגדות ומחזות עם עשרה ציורים

ורשה: ברקאי, תרפ"ד 1923.

שיחות

ורשה: מקרא, תר“ע; בתוך: ביבליותיקה לילדים ונערים; י”ד.

תלתלים: ספרי מקרא לילדים

ורשה: מרכז, [תר"פ?]. [11 כרכים]

k מחזות

אנו חיים ומתים: דרמה בשלושה פרקים

ורשה: אחיספר, תרע"ג.

באוהל: מערכה אחת מן המחזה הבבלי “בית ישראל”.

ורשה: מרכז, תר"פ.

בָּאֹהֶל:

בבית המשנה: מחזה

ורשה: מרכז, תר"פ.

בחורים: קומדיה באקט אחד

ורשה: ספרות, תרע"א.

החמה! החמה!

אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-ס”ח.

המעגל: קומדיה בשלוש מערכות

ורשה: דפוס הצפירה, תרע"א.

הנביא: חזיון בשלוש מערכות

מהד' ב; לודז': ספר, תרפ"ב.

הסקויט היותר צעיר: מחזה

ורשה: מרכז, תר"פ.

התועה: מחזה במערכה אחת

ורשה: מקרא, תר"ע 1909; בתוך: ביבליותיקה לילדים ונערים; ג.

חלומות: מחזה.

ורשה: מרכז, תר"פ.

מכירת יוסף: דראמה בשלושה אקטים.

בתוך: ביבליותיקה לילדים ונערים; ורשה: מקרא, תר"ע.

עם דמדומי הערב: פואמה דרמטית במערכה אחת

[אודיסה] : [אחיאסף], [תרס“ח-תרס”ט]. ‬ ‫ תדפיס מתוך “השלח”, י"ט. ‬

קיבוץ גלויות: מחזה במערכה אחת

[תל-אביב] : [מוציא לאור לא ידוע], [תשכ"-?]. ‬

v עיון

הדקדוק: ערוך בשיטה קלה / יצחק קצנלסון ויצחק ברקמן

ורשה: האור, תרפ“א-תרפ”ב

חלק א

חלק ב

טל בוקר / י' קצנלסון וי' ברקמן

ורשה: חנוך, [תרפ"ה?].

למען הגדולים: ספר למוד ומקרא בשביל תלמידי הסמינריון ובשביל תלמידי שעורי ערב

ורשה: צנטרל, [192-?].

צפרירים: ספר למוד ומקרא עם מחלקה לעבודות בכתב / י' קצנלסון וי' ברקמן

ורשה: אחיספר, תרפ"ח 1927.

שימוש הלשון: והוא חלק שלישי לספרי “הדקדוק” / יצחק קצנלסון ויצחק ברקמן

ורשה: האור, תרפ"ב.

שפת עמי: ספר למוד הקריאה הכתיבה והדבור למתחילים / ח"א קפלן, י' ברקמן, וי' קצנלסון

s יצירות מתורגמות

ספר השירים / היינריך היינה

ורשה: א“י שטיבל, תרפ”ד.

קטנים רעננים: ספר ציורים וחרוזים נחמדים בשביל כל הילדים / ארנסט קוטצר [מוגן בזכויות עד שנת 2036].

ציורים - א' קוטצר; חרוזים - י' קצנלסון; ורשה: לוין אפשתין, [תר"ף].

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק קצנלסון

הקלידו

 • אילן איטם
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלונה פרת
 • אמיר ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • ג"ס
 • דניאל פריש
 • ורד מסחרי
 • חנה וכטל
 • חנה מורגנשטרן
 • טוני חפץ
 • טל מרקוב
 • מיה קיסרי
 • מתי שפרירי
 • נאוה פריימן
 • נועה הורן
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • עדנה פולק
 • עידן בסקין
 • צוף וייסבוך
 • רותי בראל
 • שולמית רפאלי
 • שי חזן
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן
 • תאיר אלוף
 • תמר ניצן
 • תמר קליין

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • עדנה פולק
 • צחה וקנין כרמל

סרקו

 • הילה לוי
 • נאוה בת-צו"ר