רקע
קלמן שולמן
קלמן שולמן (1819‏-1899)
סופר ומתרגם עברי, מאנשי תנועת ההשכלה היהודית בווילנה.
יצירות שהועלו למאגר: 30 יצירות
a מאמרים ומסות

קִרְיַת מֶלֶךְ רָב

ווילנא בדפוס ר' יוסף ראובן בר' מנחם מן ראם. שנת תרכ“ט לפ”ק [1869]

ספר הריסות ביתר

וילנה תרי"ח 1858.

הריסות ביתר

חבצלת השרון

דפוס יוסף ראובן ראם, וילנה תרכ"א 1861.

עושר וצדקה: יספר מעללי מאיר אנשיל רוטשילד

וילנה 1864.

שפה ברורה

מהדורה שנייה, וילנה 1864. (מהדורה ראשונה יצאה בשנת 1848)

הקדמה

בשובי אל ארץ מולדתי

ידידיה וחצר-מות (פרייא נאך מיללער) 1

שלמה והשרף

משק רהיין (נאך לָוואטער)2

מוצאי בֹקר

הלילה

אלישע בן אבויה (בעקבות הרב הדר' שמואל מאירוב בהעכינגען).

הכליף ועבדו (נאך הערדער)

המבול בשנת 1524

מענה מחֻכמה

תאות נפש (פרייא נאך ריינהארד)

אגרות תנחומים

מכתבי חכמה (נאך מיללער)

לחֹדש האביב

דברי ימי עולם

וילנה תרכ“ח-תרמ”ד, 1867–1884.

כרך א

ווילנא: בדפוס והוצאות האלמנה והאחים ראפ, תרע"ב 1911.

מֶחְקְרֵי אֶרֶץ רוּסְיָא

וילנה, דפוס יוסף ראובן ראָם (Romm), . 1869.

מוסדי ארץ: תכונות כל ארצות תבל ותולדות יושביהן

דפוס יוסף ראובן ראם, וילנה תרל"א 1871.

תולדות חכמי ישראל: החל מתור הזהב, משמואל הנגיד ואילך

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרל"ב 1872.

בית האסף

דפוס מץ, וילנה תרמ"א 1880.

מנחת ערב

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרמ"ט 1889.

ספר ארץ הקדם

דפוס האלמנה והאחים ראם, תר"ן 1890.

ספר דברי חפץ

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרנ"א 1891.

ספר צבי לכל הארצות

דפוס האלמנה והאחים ראם, תרנ"ג 1893.


 1. עיבוד חופשי לפי מילר (הערת פרויקט בן–יהודה)  ↩

 2. לפי לווטר (הערת פרויקט בן–יהודה)  ↩

s יצירות מתורגמות

מסתרי פאריז מאת [אז’ן סי]

הקדמות

חלק ראשון

חלק שני

חלק שלישי

חלק רביעי

ספר תולדות יוסף / יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס)

דפוס ראם, וילנה 1859.

ספר מלחמות היהודים עם הרומאים / יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס)

האלמנה והאחים ראם, וילנה תרמ"ד 1884.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של קלמן שולמן

הקלידו

 • אילנה רונן
 • אסתר רשף
 • ג"ס
 • דניאל פריש
 • חנה טל
 • ישעיהו ברוט
 • ישראל ויסברוט
 • מינה סלונים
 • עדינה קופלמן
 • עמירה ביידר
 • רבקה קולבינגר
 • רבקה חן
 • שלומית אפל
 • שמחה בינות

הגיה

 • שמחה בינות
 • עמינדב ברזילי