רקע
גוטהולד אפרים לסינג
גוטהולד אפרים לסינג (1729‏-1781)
הוא החשוב במחזאי תקופת הנאורות הגרמנים. מחזותיו וכתביו התאורטיים השפיעו רבות על הספרות הגרמנית ועל הפילוסופיה.
יצירות שהועלו למאגר: 8 יצירות
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גוטהולד אפרים לסינג