רקע
אליעזר בן־יהודה
אליעזר בן־יהודה (1858‏-1922)
מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20; מייסד ועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון "הצבי" וכתב העת השקפה, ומחבר מילון בן-יהודה.
יצירות שהועלו למאגר: 49 יצירות
a מאמרים ומסות
v עיון

עד אימתי דיברו עברית?

ע“פ עד אימתי דיברו עברית?, אליעזר בן-יהודה, ניו-יורק, תרע”ט.

מבוא

א. מאחרי חורבּן יהודה עד חגי, זכריה ומלאכי

ב. הסופרים עזרא ונחמיה

ג. זמן הכּנסת הגדולה

ד. תּרגום התּורה ליונית

ה. ימי החשמונאים

ו. תּורה שבּעל-פּה וכתיבתה

ז. החובה לאמר בּלשון הרב ותוצאותיה

ח. הלשון בּבית המקדש

ט. לשונם של החשמונאים

י. לשון חכמים; עברית בּבית המדרש

דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם

ע"פ דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם, מהדורה שניה, אליעזר בן-יהודה, הוצ' רזניקובסקי בסלונים והוצ' יהודיה בוארשה.

הקדמה למהדורה שניה

הקדמת המחבר

מבוא:

בריאת העולם; אדם וחוה; קין והבל; נח; המבול; מגדל בבל – דור ההפלגה; אברהם; ברית בין הבתרים – ישמעאל – המילה; ג' המלאכים – מהפכת סדום; העקדה – יראת אברהם את אלהים; נשואי יצחק; יעקב ועשו; יעקב בבית לבן; יוסף; מצרים; יוסף שליט על מצרים; יוסף עם אחיו; יוסף התודע לאחיו; בני ישראל במצרים – משה; שליחות משה – עשר המכות; יציאת מצרים – קריעת ים סוף – המן; מתן תורה – עשרת הדברים – הלוחות – תורת משה; העגל – המרגלים – קרח – מי מריבה; כבישת הארץ מעבר לירדן מזרחה – מות משה

חלק ראשון – תקופה ראשונה – ימי הכבוש:

העממים יושבי ארץ ישראל; כבישת הארץ על ידי יהושע; ישראל נאחז בארצו – השופטים; מעמד העם – מנהגיו; דבורה הנביאה; שירת דבורה; גדעון – אבימלך – הנסיון הראשון לעשות מלוכה בישראל; יפתח – תכונת בנות ישראל; שמשון הגבור; מלחמה על שבט בנימין; עלי – שמואל; פעולת שמואל

חלק ראשון – תקופה שניה – ימי המלוכה:

ראשית המלוכה; מלוכת שאול; שאול ודוד; מות שאול; דוד מלך – בית שאול ובית דוד; מלוכת דוד – הצבא – סדרי הממשלה; בלבולים – המלכת שלמה; מלוכת שלמה; הממלכה נקרעה לשנים; מלכי יהודה ומלכי ישראל; שלום בין יהודה וישראל; הנביאים בישראל – אליהו – אלישע – בני הנביאים; השלום בין יהודה וישראל מתחזק; בלבולים בישראל ויהודה – בית יהוא; היחס בין ישראל ויהודה בימי בית יהוא; ירבעם השני – עזיה – מעמד ישראל ויהודה – נביאי ישראל; עמוס – יואל; אשור; בלבולים בממלכת ישראל; הושע הנביא; ישעיהו הנביא; אחז מלך יהודה; אחרית ממלכת ישראל; יחזקיהו; מנשה – אמון – יאשיהו; הנביא ירמיהו ומליצתו; אחרית יאשיהו – יהויקים; הסיעות בירושלים – הגולה הראשונה; צדקיהו המלך האחרון ליהודה – החורבן; יחזקאל הנביא ומליצתו; החורבן

חלק שני: ישראל בגלות:

גלות בבל; ימי הגלות האחרונים – הנביא מנחם ציון; שיבת היהודים לארצם; מעמד העדה – פורים; עזרא ונחמיה; נחמיה בירושלים; מעמד הענינים אחרי כן; היונים; יהודה תחת אלכסדר הגדול ויורשיו; שמעון הצדיק; ידידי היונים – אנטיוכוס אפיפנוס; החשמונאים – מלחמת החרות; יתר מלחמות יהודה ומותו; יהונתן ושמעון; החרות – היהודים באלכסנדריה; מות שמעון – יוחנן הורקנוס – שלש הכתות; המלך הראשון – בלבולים; מלחמת האחים – אנטיפטר האדומי – הורדוס; אנטיגונוס – הורדוס המלך; מלכות הורדוס; ירשי הורדוס – בלבולים; הרומאים; יהודה תחת הנציבים – הנוצרים; המלך אגרפא; תחלת המרד; המרד; החרבן; אחרי החרבן; בר ככבא

חלק שלישי – ליל הגלות ושחר התחיה:

מקראה לילדי ישראל (חוברה עם [דוד ילין])

s יצירות מתורגמות

סביב הארץ בשמֹנים יום מאת [ז’ול ורן] (מוכר גם בשם “מסביב לעולם בשמונים יום”)

ע"פ סביב הארץ בשמונים יום, ז’ול ורן, תרגם אליעזר בן-יהודה, ירושלים, 1909.

איתמר

מימון המשוגע ונתן החכם מאת ישראל זנגביל

בסערת המלחמה

הנדחים מאת ש' ברנר דירון

ימי פומפיה האחרונים מאת א"ל בולור

הגנובה [“עלובי החיים”] מאת ויקטור הוגו

אחד מרבים: זכרונות פסל / ברוך שץ (בוריס שץ)

ירושלים: שי“ש, אלף תתל”ז [תרס"ז].

גדליה מאת קרולין דיטש

נפשות אויבות זו לזו מאת פול היאסינט לואזון

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר בן־יהודה

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אסתר רשף
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • מלאכי שפר
 • נורית צין
 • נורית שושני
 • צפנת שפק
 • רבקה חן
 • רות קרטמזוב
 • רות ששון
 • רחל אוסטרובסקי
 • רינה גולן
 • שלומית אפל

הגיהו

 • עמי זהבי
 • צחה וקנין