רקע
מנחם מנדל בוים (מקמיניץ)
מנחם מנדל בוים (מקמיניץ) (1800‏-1873)
המלונאי הראשון בארץ-ישראל.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
v עיון

  קורות העתים לישורון בארץ ישראל ע“פ מהדורת וילנה, ת”ר

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנחם מנדל בוים (מקמיניץ)

הקליד:

  • מלאכי שפר

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנחם מנדל בוים (מקמיניץ)

הקליד:

  • מלאכי שפר