רקע
שלמה רובין
שלמה רובין (1823‏-1910)
מראשי תנועת ההשכלה בגליציה, סופר עברי ומתרגם.
יצירות שהועלו למאגר: 12 יצירות
a מאמרים ומסות

 

אדם ובהמה: כולל קורות מצב האדם לעומת בעלי חיים לפי הדת והפילוסופיא והדין והטבע

האמונה בשתי רשויות ורשומיה בספרות ישראל

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ח

האדם עץ השדה

ע“פ מהדורת נויארק תרס”ד

אנשי השם בח"ן: בישראל ובאומות

אספת כתבי הקדש: התנ"ך

ארץ העברים: לחקר זכותנו ההיסטורית על ארצנו לפי התנ"ך

בירוסי הכשדי או קדמוניות האשורים והבבלים בהגלות

ברוך שפינוזה: ברגשי אהבת אלהים

גאון יהודה וירושלם

ע“פ כל כתבי שלמה רובין, ורשה, תר”ע 1910

גלגולי נשמות

הגיוני שפינוזה: על האלהות, התבל ונפש האדם

השארת הנפש: שיחות חולין בין שני תלמידי חכמים

חידות העולם

החיים והמוות: בספרות כל העמים

מבוא ל“ספר היובלים”

ילקוט שלמה

יסוד מסתרי העכו"ם: וסוד חכמת הקבלה

מחולות המוות (Danse Macabre)

המים והאש: בסוד חכמי חרשים ונבוני לחשים

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ט

ספר המלאכים

מלחמת הנגלה והנסתר בספרותנו

ע“פ הוצאת המחבר, נויארק, תרנ”ח

מנחם הבבלי: אמונת המינים ודעותיהם

מסכת קידושין בעולם האצילות

מערכת טעמי מצוות: לפי חכמי בקרת בישראל ובעמים

מעשה בראשית: של הכנעני סנחוניתון

מעשה מרכבה: אשר חזה הנביא יחזקאל מבואר ברוח הבקורת החדשה

מעשה תעתועים

נגינה וכלי זמר במקרא

פאדגורזע: תרס"ח 1908

סגולות בעלי חיים ואותותם: בהגדות ובדתות כל העמים

סגולות הצמחים

סוד הספירות: רזי הספירות ורמזי המספרים

ספור יצירת העולם

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ו

הספירות בחכמת הקבלה

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ג

ספר המידות: משלי חכמה

ע“פ מהדורת ורשה תר”ע 1910

עץ הדעת: כולל שמות ותכן כל החכמות והמדעים בתבנית עץ

עץ הדעת: בגן העדן המקודש

פרס ויהודה

רזי עולם: על כל מיני “מסתרים”

שלוש תכונות נפשיות בישראל

ע“פ הוצאת מערכת “האשכול”, קראקא (קראקוב), תרנ”ח

שלושה מאמרים: הדעה והדבר; המדבר והדבר; תושב“כ ותושבע”פ

שני לוחות הפילוסופיא: האלהים, התבל והאדם

תְּהִלַּת הַכְּסִילִים: אוֹ צַוָּאַת בְּעוֹר בֶּן־חֲמוֹר

ע“פ מהדורת וינה, תר”מ, 1880

תשובה ניצחת

s יצירות מתורגמות

 

אוריאל אקוסטה / קרל גוצקוב

בן אוני, או מגילות סתרים / פרידריך שילר

דקדוק שפת עבר / ברוך שפינוזה

הלצה קדמניה: על ראשי פילוסופי היוונים הקדמונים / לוקיאנוס

קראקוב: אהרן פויסט, תרנ"ז 1897

חקר אלוה: עם תורת האדם / ברוך שפינוזה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה רובין

הקלידו:

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • בוריס פיינשטיין
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • יעל ריישר
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • רות ששון
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות

הגיהו:

 • אביבה רוסט
 • משה נועם
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • שמחה בינות
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה רובין

הקלידו:

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • בוריס פיינשטיין
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • יעל ריישר
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • רות ששון
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות

הגיהו:

 • אביבה רוסט
 • משה נועם
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • שמחה בינות